Syalom Pak Pudjianto, kulo remen sanget mirengaken renungan pagi Babaring Trisnan Sejati lumantar Radio Immanuel  Solo, awit saget ndadosaken tuntunan ing panggesangan kulo. Mugi peladosan pak Pdt tansah binerkahan dening Gusti.